+31(0)6 51437678 info@m2capital.nl

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.

  • M2 Capital Real Estate B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig te updaten of toevoegingen te maken. Desondanks is M2 Capital Real Estate B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van de site.
  • M2 Capital Real Estate B.V. staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
  • M2 Capital Real Estate B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade: toegebracht door de website, voortvloeiend uit het gebruik van de website, in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website, voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
  • Ook is M2 Capital Real Estate B.V. gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
  • M2 Capital Real Estate B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
  • M2 Capital Real Estate B.V. behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beĆ«indigen. Daarnaast is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beĆ«indigen van de website.
  • M2 Capital Real Estate B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe links.
  • M2 Capital Real Estate B.V. behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf u de toegang tot de website (en de daarop aangeboden diensten) te ontzeggen.
  • De gebruiker vrijwaart M2 Capital Real Estate B.V., de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.